EU fondovi

EU fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tvrtka Opti Value d.o.o. započela je s provedbom projekta „Jačanje konkurentnosti tvrtke Opti Value d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020, iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“. Projekt se odnosi na nabavu poluautomatizirane proizvodne linije za proizvodnju hummusa, nabavu naprednih radnih strojeva i opreme, nabavu IKT rješenja, uređenje i modernizaciju proizvodne hale te edukaciju djelatnika za rad na novoj tehnologiji.

Cilj projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke Opti Value d.o.o. ulaganjem u novu poslovnu jedinicu, inovacije proizvodnje, procesa i inovaciju organizacije poslovanja što će rezultirati digitalnom i zelenom tranzicijom.

Očekivani rezultati:

  • Uvedena nova poslovna jedinica u poslovanje tvrtke
  • Ulaganjem u nove tehnologije, opremu i nematerijalnu imovinu ostvarena energetski učinkovitija proizvodnja uz povećani proizvodni kapacitet
  • Ostvarena učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje
  • Optimizirani procesi proizvodnje te organizacija poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i uvedena nova metoda u procesu proizvodnje
  • Ojačani interni kapaciteti i kompetencije djelatnika usvajanjem znanja i vještina za upravljanje novim softverom te proizvodnim tehnologijama

Ukupna vrijednost projekta: 13.683.778,67 kn

Iznos bespovratne potpore: 4.869.672,12 kn

Razdoblje provedbe: 30.9.2021. – 29.9.2023.

Voditelj projekta: Samer Abdel-Jabbar, direktor

Kontakt e-mail za više informacija: samer@opti.hr

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Opti Value d.o.o.